FANDOM


Akbıyık Türbesi, Osmanlı padişahı 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in takdirini ve sevgisini kazanmış Şeyh Akbıyık adlı velinin türbesidir. Türbe, Nalbantoğlu Mahallesi, Akbıyık Caddesi’nde yer alır. Alçı pencereli minik bir yapıdır. Şeyh Akbıyık, Hacı Bayram Veli’nin sekiz meşhur halifesinden biridir. Asıl adı Ahmet Şemsettin’dir. Şeyh Akbıyık, 2. Murat devrinde Varna Savaşı’na katılmış ve askere cesaret vermişti. Fatih devrinde ise İstanbul’un fethine katılmış, Fatih şehre girerken bir yanına hocası Akşemsettin’i bir yanına ise Şeyh Akbıyık’ı almıştır. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra şehirde yaptırdığı camilere gazi şeyhlerin isimlerini vermişti. Akbıyık’ın adı da Cankurtaran’da bir camiye verilmiştir. Cihad hareketleri sırasında dua ve sözleriyle askerleri gayrete getiren böylece Osmanlı’nın Rumeli’de yayılmasında rol oynayan Şeyh Akbıyık’a 2. Murat Yenişehir’de bir köy bağışlamış ve Fatih devrinde bu mülk senedi onaylanmıştı. Şeyh Akbıyık, bu sayede çok zenginleşmiş, varlığını yoksullara dağıtmıştı. Ömrünün son yıllarını Bursa’da öğrenci yetiştirmek, ibadet etmek ve hayır işleriyle uğraşmakla geçirdi. 1456 yılında hayatını kaybeden Şeyh Akbıyık, dergahının yanına gömülmüştür. Geçmişte, Akbıyık Türbesi ile ilgili bir takım batıl inançlar olduğunu Bursa Mısri Dergahı’nın son şeyhi Mehmet Şemsettin tarafından yazılmış kitaptan öğreniriz. Bu kitapta yazan batıl inançlardan birisi şudur: Akbıyık Sultan’ın mezarının ayakucunda bir delik vardır. Sürekli ağlayan, huysuzluk eden çocukları mezara götürür, deliğin önüne bir simit bırakırlar. Çocuğa bu simidi “bak, dede sana simit veriyor” diyerek verirler. Simidi alan çocuğun sakinleştiğine inanılır ve bu da Akbıyık Sultan’ın kerameti olarak kabul edilir.