FANDOM
Tarihçesi :' 'Ali Paşa Mahallesi eski sokak no.14’de bulunan camii Yıldırım Bayezid zamanında Çandarlı Halil Hayreddin Paşa’nın oğlu, Yıldırım Bayezid’ın veziri Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.Edit

Mimarisi : Bursa Orhan Camii ile başlayan kanatlı ters T zaviyeli camiler grubundandır. 1854 yılında meydana gelen deprem sonucu büyük hasar görmüş kubbeler ve yan kanatlar yıkılmıştır. Depremden sonra yapılan onarım ve tamirlerle bugünkü şeklini almıştır.Edit

ÖzellikleriBeş kemerli son cemaat yeri yığma ayaklara oturmaktadır. Doğu ve batı yanları kapalıdır.Beş bölmeli mekanın aslında kubbelerle örtülü olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Bugün ise onarımlar sonucu büyük değişime uğramıştır.Edit

Önemi Ali Paşa Camisi, ters T veya tabhaneli (zaviyeli) camiler grubundandır. 1854 depreminde büyük ölçüde zarar görmüş ve sonra yeniden onarılmıştır. Son cemaat yeri caminin yan duvarları ve birbirlerine kemerlerle bağlı dört sütunun oluşturduğu beş bölümlüdür. Üzeri kubbeli olan bu bölümlerden ortadaki diğerlerinden daha büyüktür. Edit

Planı:  Çokgen iki sütunca, on bir sıra mukarnaslarla kurulu portal nişini destekler durumdadır. İki yanında beş sıra mukarnaslı hücreler bulunmaktadır. 'İbadet mekanı tabhaneli camiler planına uygun olarak birbiri ekseninde üzeri kubbeli iki bölümden meydana gelmiştir. Bu bölümlerin iki yanında dikdörtgen şeklinde yan kanatlar bulunmaktadır. Günümüzde orta bölümlerdeki kubbelerin yerine ahşap bir tavan yapılmıştır. İki yan kanatlar tamamen yıkılmıştır. Bunların üzerlerinin tonozlu olduğu izlerden anlaşılmaktadır. 

RolevesiEdit

 yoktur. 

RestorasyonlarıCamide namaz kılınan kısım bu iki kubbenin altıdır. Doğu ve batı yan kanatlar tamamen yıkılmıştır. Üzerlerinin daire tonozlarla örtülü olduğu, günümüze kalan izlerden anlaşılmaktadır. Yapı üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisi ile inşa edilmiştir. Edit

Minaresi1854 yılında meydana gelen depremde büyük hasar gören cami çarpılmış ve eğrilmiştir. Caminin asıl minaresi yoktur, şimdiki minare yenidir.Edit

Mihrabımihrap taraafında da gözle görülür bir çarpılma meyadana gelmiştir. Cami bugünkü şeklini depremden sonra geçirdiği büyük onaarım sırasında almıştır.Edit

Kapılar:4 kapısı vardır.Edit

Cümle kapısı: Vardır.Edit

Son cemaat mahfili: Vardır.Edit

Adres ve haritada yeri: 'Ali Paşa Mahallesi eski sokak no.14’de bulunan camii' tarihi bir camidir.Edit

http://www.haritamap.com/yer/59993/ali-pasa-cami.html