FANDOM


Sitti-Hatun-Cami-Yandan

Kamberler (Sitti Hatun Camii)

SAM 1283
Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

Deveciler Caddesi üzerinde bulunan cami kitabesinde de belirtildiği gibi 864 H. (1459- 1460) tarihinde Oruç Bey'in kızı Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır. 1956 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunca son kez onarılmış ve ibadete açılmıştır.

TarihçesiEdit

864 H. (1459- 1460) tarihinde Oruç Bey'in kızı Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır.

MimarisiEdit

Asıl ibadet yeri 8,86X8,95 metre iç ölçülerinde olan cami, üç bölümlü son cemaat yeri ile birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç göz halindedir. Orta göz beşik tonoz, yanlar aynalı tonoz ile örtülüdür.Son cemaat yerine girişi sağlayan orta gözün sivri kemeri altında ikinci bir dilimli kemer yer almaktadır.Ayaklar kemer başlangıcına kadar üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisiyle örülmüştür. Kemer bitiminden sonra onbeş sıra tuğla örgülü üçgen şekillerle işli yüksek bir kalkan duvara sahiptir. Kemer üzengi hizasından başlayıp, iki sıralı kirpi saçağın altında devam eden, dışa çıkıntılı geleneksel çerçeve dolaşmaktadır. Son cemaat yerinin önü açık, yanları kapalı, doğru yönünde bir penceresi vardır. Çift merkezli bir kemer altında bulunan mermer söveli kapının kanatları ahşap olup, üst tablalarına kabartma olarak dualar yazılmıştır. Caminin inşa kitabesi kapı kemeri üzerindedir.Mermer üzerine sülüs harflerle Arapça olarak yazılan 0,40X1,52 metre ebadındaki iki satırlık kitabe şöyledir :

  • Emeret bi imâret-i hâzel mescidi'ş-şerif-i'l-mübarek el merhume el-mağfure ilâ rahmetillâhi tealâ Sitti Hâtun binti Oruç Beg afa'l-ahü anhüma âmin yarab.
  • Sümme evkafet li mesalihi'l-müslimîn selâsete kasâtile ve selâse hâbiye mahfiyyün lâ yümle ve lâ yûsta'mel minha femen gayyere zalike kân-a'l-lahü hasmühu seneti erbea ve sittîne ve semane mie,
  • Açıklaması:

Bu mübarek mescidi şerifin yapılmasını Oruç Bey'in kızı mağfur ve merhume Sitti Hatun emretti.Allah her ikisinin taksiratını affetsin. Bilâhere Müslümanların işlerine yarasın diye yer altında gizli üç su yolu ile üç kuyuyu vakf ve imar etti. O şartla ki bunlardan ne su doldurulucak ne de bunların suları kullanılacak. Bu şartları değiştirenin dâvacısı Allah olsun sen 864 H. (1459-1460).

Ana mekân içten baklavalı kuşağa, dıştan sekizgen kasnak üzerine oturan tuğla örgülü, kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağındaki üç pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencere kanatları ahşaptan yapılmıştır. Doğu ve batı yönünde yer alan alt sıra pencerelerin sivri kemerli alınlıklarında tuğla örgülü zikzak, testere dişi, tuğla ve taş birlikte kullanılarak meydana getirilen altıgen şekiller dikkati çekmektedir. Üç yapraktan oluşan başlıkları ile dış yan köşeliklerdeki kalın gövdeli sütunceler yedi sıra stalikle kurulu mihrap nili tâcı ile yüksek görünümlü mihraba sonradan yağlı boya ile püskül, perde ve şamdan resmi yapılmıştır. Caminin batısındaki, kapısı son cemaat yerine açılan minare tuğla-taş örgülü sekizgen bir kaide üzerinde yükselmektedir.

ÖnemiEdit

PlanıEdit

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

MihrabıEdit

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit