FANDOM


Lami Çelebi Cami

Lamii Çelebi Kimdir?

Lami’i Çelebi (1472-1533) 1472 yılında Bursa’da doğmuştur. Asıl adı Mahmud idi. Yazdığı eserlerde Lâmiî Çelebi ismini kullandığı için zamanında ve sonraki asırlarda böyle tanındı. Muradiye Medresesi'nde; Arapça, Farsça; hadis, kelam, tefsir okudu. Talebeliğinde sekiz-on caminin önünden geçerek namaza hep Ulu Cami'ye gelirdi.

Daha sonra Muradiye, Emir Sultan ve Yeşil Cami'yi de keşfetti. Çok kibar, beyaz yüzlü, iri gözlü, ince bıyıklı ve hafif sakallıydı. Kelimenin tam anlamıyla Çelebi idi. Dedesi Ulu Cami'nin mihrabının nakışlarını yapan Nakkaş Ali idi. Lâmiî Çelebi, Bursa'yı en güzel anlatan eserler arasında olan "Bursa Şehrengizi" kitabını yazdı. Kitabı,

  • Ne onun gibi var kûh-i felek-çehr,
  • Ne Bursa gibi gök altında bir şehr.

Beytiyle başlayıp, "Sahn-ı Kırkpınar (Kırkpınar Bölgesi)", "Vadiler Beyanındadır", "Molla Alanı ve Sarıalan", "Abıhayat Yaylası", "Yaylağ-ı Sultani", "Doğulu Baba Yaylası", "Diğer Yaylalar", "Mecalis-i Erbab-ı Medaris (medrese erbabının meclisi)", Teferrücgah'tır Kaplukaya'sı, Ki vadisinde yok aklın kıyası. Mısrasıyla başlayan, "Kaplukaya Vadisi", "Çamlıca Ayazma¬sı, Musa Baba", "Gökdere Vadisi" ana konularıyla o zamanki Bursa'yı ve Uludağ'ı hem tabii güzelliklerini sayarak, hem de ruhanî mânâlar yükleyip överek anlattı.

Bursadaki ilim ve tasavvuf erbabının aranılan insanıydı, kendisi çok seviliyordu. Uzun yıllar birlikte "Sohbeti Can" yaptıkları guruptan dostu olan, Yeşil medrese müderrisi Abdülkerim Rızayi'nin (o da büyük bir divan şairi idi.) 1518 de Kudüs'e ilk Osmanlı kadısı olarak tayin olduğunda ayrılırken kendisine kitaplarından, "Hayretname"nin elyazma nüshasını hediye verdi.

İranlı Molla Câmi'nin eserlerini Türkçeye çevirdiği için kendisine, Câmi-i Rum dendi. Tasavvuf sahasında Nefahat'ül-Üns, Vamık u Azra, Şem ü Pervane, Divan-ı Eş'ar, Hayretname, Hıred-name gibi birçok değerli eserler yazdı.Kanuni Sultan Süleyman'a da kitap takdim etti. 1531 yılında vefat ettiğinde ardında kitabları ve Çekirge'de kendi parasıyla yaptırdığı Lâmiî Çelebi camii kaldı.Lâmiî'nin mezarı, dedesinin yaptırdığı uzun zaman önce yıkılan, kaybolmaya yüz tutan Nakkaş Ali Mescidi (Nakkaş Ali Mahallesi'ndedir.) haziresindedir. Allahtan vefakâr Bursalılar 2007 yılında mescidi tekrar yaparak, hazire ve mezarları da kurtardılar.

Bakınız

Şablon:Bursa camileri - d
{{Bursa camileri}}


Camiiler wiki [1] - Camilerin Ansiklopedisi'nde bütün camilerin bilgileri tutulmaktadır.
Camiler içerik taslağı
Bursa camileri
Bursa'daki selatin camileri
Ulu camii Niğbolu
Orhan Gazi camii Bursa Gazi Orhan Camii Orhan Gazi Türbesi
Hüdavendigar camii II. Murad camii Sultan Murad Hüdavendigar II. Murad
Yıldırım camii Yıldırım Külliyesi Yıldırım Bâyezid Türbesi Yıldırımhan camii
Yıldırım Bayezid Hânoğlu Mehmed Han camii Yeşil camii Çelebi Sultan Mehmet Camii Yeşil Türbe
Çelebi Mehmed Hanoğlu Muradiye camii Muradiye külliyesi - Muradiye camii
Emîr Sultan camii
Lamii Çelebi camii
Abdal Murad Ahmet Paşa Camii Ahmed Dâi Cami Akbıyık Sultan Alacahırka Camii Alaaddinbey Camii Ali Mest Zaviyesi Ali Paşa Camii Altıparmak Camii Azab Bey Camii Baba Zâkir Başçı İbrahim Camii Beşikçiler Camii Bedreddin Camii Çerağı Bey Daru’l-Kurra Daye Hatun Camii Elvan Bey Haziresi Emirsultan Camii Fışkırık Camii Hacı Sevinç Camii Hamzabey Camii Hanım Kızlar Türbe Hoca Alizâde Camii Hoca Hasan Camii Başçı İbrahim Camii Hoca Muslihiddin Camii Hoca Taşkın Camii Hızır Dede Hüsameddin Camii (Temenyeri Dergâhı) İncirli Eşrefoğlu İmaret-i İsabey Karakâdi Camii Kayhan Camii Koca Naib Cami Kamberler (Sitti Hatun) Camii Mecnun Dede Mevlevihane Mir-i Budelâ Molla Arap Camii Molla Fenarî Camii Muradiye Camii Musa Baba Camii Nakkaş Ali Namazgah Sofu Mehmed Camii Oruç Bey Kabri Piremir Camii Satı Fakih Mescidi Selâmi Dergâhı Selçuk Hatun Camii Seyyid Nasır Şeker hoca Camii Şehadet Camii Uçkuzular camii Umurbey Camii Üftade Camii Veled-i Habib Camii Veled-i Yaniç Veli Şemsettin Camii Yeşil Türbe bahçesi Yiğid Cedid Camii Yıldırım Camii Yoğurtlu Baba Dergâhı Zenciri Ali Efendi Zeyniler camii İbni Bezzaz Camii İvazpaşa Camii Devlet Hatun Boyacıkulu Fethullah Efendi Yiğit Köhne Camii Umurbey Beyler Dikkaldırım camii Üç kuzular camii Meşeli camii Hacı Bayram camii Erenler camii Yavuz Sultan Selim camii
Bursa'daki yeni camiiler Mihraplı camii Üçevler Merkez Camii Kültürpark camii Zeki Müren camii Keles Merkez camii Yunuseli Toki camii Beşevler Kuba Camii Bursa Edebali camii .......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii
.......... camii

TarihçesiEdit

Çekirge Meydanı’nda bulunan cami, Fatih döneminde, ünlü bir şair olan Lami Çelebi tarafından, 1528 yılında yaptırılmıştır. Yazılı kaynaklarda «Üstü ahşap bir ev olan bina asker işgalinde, namaza kapalıdır» diye bilgi verilmektedir. 1966 yılında büyük ölçüde yenilenmiştir.

MimarisiEdit

İlk yapıldığı devirden olduğu intibasını veren sekizgen kaide, tuğla ve taş örgülüdür. Üçgenler yardımı ile silindirik gövdeye geçiş sağlanmış, gövdeden itibaren üst kısmı yenilenmiştir. Mescid sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Önemi Edit

PlanıEdit

Dikdörtgen planlı bir camidir.

RolevesiEdit

RestorasyonlarıEdit

MotifleriEdit

Sanat yönüEdit

MinaresiEdit

Kuzeydoğu köşesinde yer alan minare, son cemaat yerinin üzerinde yükselmektedir.

ŞerefesiEdit

MinberiEdit

MihrabıEdit

Beş mukarnas sırası ile kurulu mihrap nişi yağlı boya ile boyanmıştır.

KapılarEdit

Cümle kapısıEdit

ŞamdanlarEdit

HatlarEdit

LevhalarEdit

PerdelerEdit

Meşin perdelerEdit

Deri işlemelerEdit

Son cemaat mahfiliEdit

İç ölçüleri 7,48X9,60 metre ana mekânla, her yanı kapalı bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri 3,95X7,48 metre iç ölçülerindedir. Kuzey doğu köşesinde yer alan minare kaidesi de son cemaat yerinin içine alınmıştır.

DersiamlarEdit

GörevlileriEdit

Kadrolu bir imam-hatip ve bir mü-ezzin-kayyım görev yapmaktadır.

Eski görevlileriEdit

VaizlerEdit

KapasitesiEdit

Toplam cemaat kapasitesi 160 kişi olan caminin, vakit namaz-larında ortalama 25, cuma namazlarında 150, bayram namazlann-da ise 200 kadar cemaati vardır.

Yorumlar ve değerlendirmelerEdit

Adres ve haritada yeriEdit

İletişimEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

 camii resim galerileriEdit

 camii manzarası resimler galerisiEdit

 camii portre resimlerinin galerisiEdit

 camii minare resimleri galerisiEdit

 camii kapı ve pencere motifleri galerisiEdit

 camii mihrap motifleri galerisiEdit

 camii minber motifleri galerisiEdit

 camii diğer motifleri resim galerisiEdit

 camii süslemeleriEdit

 camii iç manzara resim galerisiEdit

 camii hatları galerisiEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.